วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550ถ้ำปูถ้ำปลา บ้านถ้ำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
งานรับปริญญา ใน ม.ราชภัฎเชียงราย ปี 2548เพื่อนในกลุ่มตอนเรียนที่ ม.ราชภัฎเชียงราย เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพื่อนที่รู้ใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดีตลอดมาที่รู้จักกัน .....................
ข้อมูลส่วนตัวI love flower My familyMy house


Name : Chuleegon Intarat

Nick Name : Ning

Address : 231 Moo 9 Thumbol pakoadum Aumphur Maelao Chaingrai

Date of Birth : October 22 1982


Like : Sing ,Reading ,Listen to music

Education : 1. Degree Bachelor of Business
Major Business (Business Computer)

Grade Point Average 2.48


2. Degree Graduate Diploma

Major Teaching Professtion
Grade Point Average 3.33


Family : my father and mother die


Occupation : employee in Meangchaingrai School


Tel : 085 - 7197896